ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови обласної ради

28 грудня 2015 року № 194-р

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого виїзного прийому громадян

у  Миколаївській обласній раді сьомого скликання

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого виїзного  прийому  громадян  у  Миколаївській  обласній   раді.

2. Особистий виїзний прийом громадян у Миколаївській обласній раді проводиться головою обласної ради, першим заступником або заступником голови обласної ради (далі – керівництво обласної ради).

3. Прийом Героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці проводиться першочергово.

4. Дата та місце проведення особистого виїзного прийому громадян керівництвом обласної ради визначається відповідно до плану основних заходів, що проводяться обласною радою та її виконавчим апаратом.

З метою інформування населення про дату, час та місце проведення особистого виїзного прийому керівництвом обласної ради в районній газеті розміщується відповідне оголошення.

5. Попередній запис громадян на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради проводиться відповідальним працівником районної, міської ради, де планується проведення прийому.

6. Під час попереднього запису громадян на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради відповідальним працівником районної ради з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади (органів місцевого самоврядування) він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються інші матеріали, що надаються громадянами для обґрунтування своїх вимог.

 Список громадян, які записалися на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради, формується із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, місця проживання, соціального статусу та змісту порушених питань і надається відповідно керівництву обласної ради (додатки 1, 2).

7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом обласної ради, проводиться у разі, якщо питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті.

8. Під час проведення особистого виїзного прийому громадян можуть бути присутні відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради та,  за узгодженням, голова районної ради, голова районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної або районної виконавчої влади, представники засобів масової інформації.

9. Під час проведення особистого виїзного прийому громадян разом із заявниками можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлено в установленому законом порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з ними. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого виїзного прийому громадян не допускається.

10. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити безпосередньо на особистому виїзному прийомі неможливо, то воно розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

11. Письмове звернення, яке надається громадянином на особистому виїзному прийомі, повинно бути оформлено відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

12. Усі звернення громадян на особистому виїзному прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої  постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній раді, затвердженої розпорядженням голови обласної ради від 18 травня 2012 року № 59-р.

13. Загальну організацію особистого виїзного прийому громадян, а також облік звернень, що надійшли на особистому виїзному прийомі керівництва обласної ради, разом з іншими зверненнями громадян, що надійшли на адресу обласної ради, ведуть відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради.

14. За результатами особистого виїзного прийому громадян відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради згідно з дорученнями керівництва обласної ради у межах своєї компетенції готують відповідні доручення, надсилають звернення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  об'єднань  громадян,  підприємств,  установ, організацій, вживають інших передбачених чинним законодавством заходів щодо вирішення порушених заявниками питань.

15. Відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли на особистих виїзних прийомах голови, заступників голови обласної ради,  та інформують керівництво обласної ради про результати перед проведенням наступного особистого виїзного прийому.

16. Порядок організації та проведення особистого виїзного прийому громадян у Миколаївській обласній раді сьомого скликання розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради.

 

 

 

 Додаток 1

 до Порядку

  

Зразок

 

Список громадян, які записались на особистий виїзний прийом до голови

(першого заступника, заступника голови) обласної ради,

 

 у ___________________  районі

_____.___________20__ рік

  

 

№  Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону заявника Соціальний статус заявника Зміст порушеного питання Примітки
 1.        
 2.        
 3.        
 4.        

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

  

Зразок

 ___.________ 20__ року

  

НА ОСОБИСТОМУ ВИЇЗНОМУ ПРИЙОМІ У ГОЛОВИ

(ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ)

 ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Прізвище, ім'я, по батькові,  адреса заявника:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

Порушене питання:

Про ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Резолюція:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ .